Serviceavtal

Varför Serviceavtal?

För att få bästa möjliga service till lägsta kostnad och en säker, stabil och fungerande webblösning rekommenderar vi alla våra kunder att teckna Serviceavtal med tilläggsprodukten "Säkerhetspaket".


Serviceavtal - exempel:

I avtalet ingår månadsvisa insatser om 4 timmar omfattande:
2 400:-per månad första 4 tim därefter debitering om 950:-/påbörjad arbetstimma (ordinarie pris 1200:-/tim)

 • Systemuppdatering CMS
 • Komponentuppdatering CMS
 • Innehållshantering (efter tillhandahållande av text- & bildmaterial)
 • Support och administration – webbhotell, domännamn samt e-post
 • Säkerhetspaket "Webbskydd" (se t.h)
 • Dokumentation

 

 

Kostnad

Månadskostnad 2 400:- (faktureras årsvis)

Säkerhetspaket

För att kunna erbjuda högsta säkerhet för webblösningen och minska risken för angrepp och missledande information kan webblösningen skyddas med en lösning som omfattas av

 • Verktyg för Säkerhetsanalys
 • Malware Scanning, rensning och skydd
 • Blacklist borttagning och reparation
 • Reparation av felaktig SEO (Search Engine Poisoning)
 • Hindrar hacker attacker
 • Förebygger och minskar risken för DoS/DDoS attacker
 • Förebygger och minskar risken för Zero Day attacker
 • Uppdatering av betrodda uppdateringsplatser (Whitelist)

Kostnad

Årsavgift  3 800:-

(Tjänsten "Säkerhetspaket" ingår i Serviceavtal)

Avtalen tecknas av båda parter om 12 månader med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader där båda parter erhåller varsitt. Samtliga priser avser exklusive moms och debiteras månadsvis/årsvis i förskott.


Varför blir webbsidor angripna (hackade)?

OpenSource baserade CMS (ContentManagementSystem - Webbpubliceringsverktyg) blir av flera skäl alt mer populära.
Detta då dessa är "gratis" att ladda hem, installera, konfigurera och fylla med innehåll.

Funktionerna som man får på köpet med att använda sig av OpenSource plattformar som WordPress, Joomla! och Drupal m.fl. är tekniskt avancerade och skulle vara extremt kostnadskrävande att utveckla separat för varje kund varför vi i de flesta fall rekommenderar dessa lösningar.

Vi ser en trend att angreppen på dessa plattformar blir alt mer vanliga och att drabbade kunder inte förstår varför de blir angripna och hur dessa attacker sker.

Det är dock, i de flesta fall, inte en ensam person som sitter och hackar sig in i den enskilda webbsidan utan program som utvecklats specifikt mot dessa plattformar.
Syftet med detta är oftast att:

  • Införa länkar till webbsidor för att höja deras ranking på sökmotorer.
  • Införa kod för att kunna generera massutskick av mail - SPAM

Utvecklarna bakom CMS-verktygen och komponenterna släpper kontinuerligt nya systemreleaser och versioner, uppdateringar för att motverka detta.
Uppdaterar man inte sin webbsidas systemplattform, dess komponenter och plugins är det tyvärr bara en tidsfråga innan man drabbas av angrepp.

Vi har, för att minska risken för angrepp på våra kunders webbsidor som baseras på dessa system, tagit fram Serviceavtal där vi veckovis kontrollerar webbsidornas systemversion, komponenter och plugins mot tillgängliga uppdateringar varefter vi inom avtalet uppdaterar dessa.

För att förklara detta på ett relativt enkelt sätt kan man jämföra det med när man köper en ny bil och sedan inte gör service på denna vilket kommer innebära att motorn förr eller senare skär och bilen inte fungerar.

Alternativet om man inte är intresserad av detta är tyvärr bara att bygga om sin webbsida till en mer traditionell och ålderdomlig typ av webbsida av statisk karaktär, där man utan kunskap och tillgång till programvaror ej har möjligheten att själv kunna uppdatera och underhålla webbsidan.

 

TOP