PHB Publishing verksamhetsidé

PHB Publishings målsättning är att, till sina kunder, leverera tekniskt- och administrativt fungerande webblösningar
samt kunskap om vad som krävs för att få en fungerande webblösning.

Styrande för rekommendationer och produktion är kundens önskemål, behov och ekonomi.

PHB Publishing är en oberoende och objektiv resurs för sina kunder där val av rekommendationer baseras på kundens
förutsättningar ur såväl ekonomiskt och kompetensmässigt som organisatoriskt och administrativt perspektiv.

TOP