Historik

arrowblock bluePHB Publishing grundades ursprungligen 1992 som en ren hobby och en extra inkomstkälla.

Inriktningen var vid etableringen grafisk produktion i form av logotyper, orginal, skisser och utbildningsdokumentation.

Då datatekniken rusade i väg under 90-talet styrdes verksamheten succesivt om till att även omfatta webbproduktion och
IT-stöd (rådgivning, installation- & konfiguration) där marknaden hade ett stort sug efter dessa tjänster.

År 2000 fattades beslutet att driva verksamheten på heltid och utgångspunkten för verksamheten var ett kontor i bostaden.

Under 2001 flyttade verksamheten i till samarbetspartnern Incordia AB på Knutpunkten i Helsingborg där Incordia AB
stod för lokalerna i utbyte mot strategiskt sammarbete för partneretablering, utbildning, produktionsinsatser samt strategiska frågor.

Vid årsskiftet 2001-2002 ombildades bolaget från enskild firma till Aktiebolag.

Då verksamheten under mitten av 2000-talet mer och mer kom till att omfattas av strategisk IT-rådgivning,
flyttades verksamheten 2005 till kontorshotellet Förtennaren på Gravörgatan i Ramlösa.

Under denna period utvecklades grunden till ett egenutvecklat webbpubliceringssystem (CMS) som tillsammans med
samarbetspartnern E-dit sedan utvecklats till basen av flera skräddarsydda webblösningar och system som idag
används frekvent på internet.

2008 gjordes gemensam sak med E-dit och vi flyttade in i gemensamma lokaler vid Aller på Landskronavägen 25A i
Helsingborg där vi utgår från än i dag.

 

 

TOP